Zbiórka żołędzi - Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej

Przejdź do treści

Menu główne:

Zbiórka żołędzi

Eko Czarna
Wśród przyczyn nadmiernej penetracji dzików na tereny miejskie obserwuje się m.in. ich rozbudowę miast i osiedli na tereny położne blisko lasów, nowe i modernizowane inwestycje liniowe (np. budowa obwodnicy Marek i modernizacja kolei), przegradzające szlaki migracji wolnożyjących zwierząt, a także łatwa dostępność pokarmu na terenach miejskich. Pokarmem tym są zarówno niewłaściwe gromadzone lub wyrzucane odpady zielone, jak też specjalnie wysypywane przez niektóre osoby, owoce, warzywa i inne odpady ogrodnicze, w ramach dokarmiania np. saren. Tak „udostępniany” pokarm wabi najczęściej właśnie dziki. Innym źródłem łatwo dostępnego pokarmu są dla dzików żołędzie, które w tym roku obrodziły bardzo obficie.

W związku z wyżej opisaną sytuacją, Szkoła Podstawowa w Czarnej bierze udział  w akcji zbierania żołędzi. Zebrane żołędzie zostaną wykorzystane do wykonywania podsypów dla dzików w lasach tak, aby ograniczyć ich wychodzenie za pokarmem na tereny osiedli. Pozwoli to przynajmniej częściowo, zmniejszyć zagrożenia związane z obecnością dzikich i często niebezpiecznych zwierząt na terenach zamieszkania ludzi.

Koordynatorzy akcji: Iwona Orych, Katarzyna Kostrzewa 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego