Regulamin stołówki - Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin stołówki

StołówkaREGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
 
1.Stołówka szkolna funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
 
2. Obiady wydawane są od poniedziałku do piątku w czasie przerw obiadowych w godzinach od 11.25 do 12.45
 
3. Na stołówkę szkolną nie wchodzimy z plecakami, w kurtkach, czapkach, nie zmienionym obuwiu (na szkolne).
 
4. Po wejściu do stołówki  zajmujemy miejsce w kolejce tak, aby nie utrudniać innym odbiór dań oraz odniesienie brudnych naczyń.
 
5. Zawsze myjemy ręce przed posiłkiem.
 
6. Po spożyciu posiłku talerze odnosimy na wyznaczone miejsce i grzecznie wychodzimy ze stołówki.
 
7. W stołówce obowiązuje cisza oraz zakaz używania telefonów komórkowych.
 
8.Uczniowie spożywają posiłki wyłącznie w stołówce szkolnej.
 
9. Niewłaściwe zachowanie w stołówce może spowodować wyproszenie ze stołówki, a nawet skreślenie z listy. (zachowujemy się kulturalnie, nie biegamy, nie krzyczymy)
 
10. Konsekwencje za szkody materialne spowodowane przez dzieci w sposób umyślny ponoszą uczniowie, a finansowe rodzice lub opiekunowie prawni.
 
11. Wycieczki szkolne nauczyciele zgłaszają  co najmniej na 3 dni przed planowanym wyjazdem.
 
12. Niniejszym Regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzone podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez szkołę.
 
Uwaga! Stołówka szkolna zastrzega sobie, z przyczyn niezależnych, zmiany w jadłospisie. Godziny wydawania dań mogą ulec zmianie w wyjątkowych sytuacjach ( rekolekcje, basen inne okoliczności).
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego