Pierwszy Dzień Wiosny - Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej

Przejdź do treści

Menu główne:

Pierwszy Dzień Wiosny

Wydarzenia > Wydarzenia 2018/19
21 marca powitaliśmy kalendarzową wiosnę. Dzień ten przepełniony był mnóstwem atrakcji. Od rana klasy 0-III wykonywały wiosenne prace techniczno-plastyczne oraz poznawały dawne zwyczaje ludowe - wykonywanie gaiczków .Społeczność szkolna spotkała się ze służbami ratowniczymi. Uczniowie ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej oraz pozycję boczną bezpieczną. Klasy młodsze zwiedzały pojazdy służb ratowniczych. Na zakończenie odbył się uroczysty pochód z zimową kukłą Marzanną nad pobliską rzeczkę. Uczniowie pożegnali zimę, a wesołą przyśpiewką ludową powitali wiosnę.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego