Harmonogram ... - Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej

Przejdź do treści

Menu główne:

Harmonogram ...

Dokumenty szkoły
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Plan pracy szkoły 2018/19

Harmonogram roku szkolnego
1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych 3 września 2018 r.
2 Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudnia 2018 r.
3 Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego  2019 r.
4 Wiosenna przerwa świąteczna 18- 24  marca  2019 r.
5 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
6 Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

WYKAZ DODATKOWYCH DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
       Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego informuje, że w porozumieniu z Radą Rodziców oraz Samorządem Uczniowskim ustalono następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:
• 02.11.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych
• 10,11,12.04.2019 EGZAMIN GIMNAZJALNY
• 15,16,17.04.2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
• 02.05.2019 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego