Czytam z klasą - Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej

Przejdź do treści

Menu główne:

Czytam z klasą

Innowacje pedagogiczne > Czytam z klasą
 
„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła”
W. Szymborska
Innowacja pedagogiczna
 
 
„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”
 
ogólnopolski projekt edukacyjny
 
wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III
 
 
       Program innowacyjny przeprowadzony zostanie w klasach 1b, 2a i 2b. Program realizowany będzie od 2 września 2019 r. do 31 maja 2020 r. Innowacja opiera się na zmianie sposobu omawiania lektur szkolnych, na zaangażowaniu uczniów w aktywne działania oraz na upowszechnianiu czytelnictwa wśród dzieci poprzez atrakcyjne formy pracy z tekstem
 
Innowacja składa się z trzech modułów:
 
I.  Fikuśne lekturki spod chmurki
 
II. Zwierzęce lekturki spod chmurki
 
III. Polskie lekturki spod chmurki
 
       W każdym z modułów zespół klasowy wybierze jedną spośród czterech zaproponowanych lektur, do której wykona co najmniej cztery zadania. Lektury będą czytane przez nauczyciela lub samodzielnie przez uczniów. Po zrealizowaniu trzech modułów uczniowie i nauczyciele otrzymają certyfikat końcowy oraz dyplomy.
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego