Ceny obiadów - Szkoła Podstawowa w Czarnej

Przejdź do treści

Menu główne:

Ceny obiadów

Stołówka
 
 
Ceny posiłków
 
 
 
      W związku ze znacznym wzrostem cen produktów spożywczych oraz  pozostałych kosztów z dniem 02.01.2019r. nastąpi zmiana cen sprzedaży posiłków przygotowywanych przez firmę MniamArt. Zmiany zostały zaakceptowane przez OPS gminy Wołomin i Radzymin.
 
Od 2019 roku będą obowiązywać następujące ceny obiadów:
 
W abonamencie miesięcznym:
 
- zupa – 6zł
 
- drugie danie – 6zł
 
Obiady wykupywane jednorazowo:
 
- zupa – 6zł
 
- drugie danie – 8zł

 
 
OBIADY OPŁATA
 
  Luty -  84 zł
 
  ( 14 dni*6zł = 84 zł)
 
 
  Marzec - 126 zł
 
  ( 21 dni*6zł = 126 zł)
 
 
  Kwiecień - 72 zł
 
  ( 12 dni*6zł = 72 zł)
 
 
   Maj -  120 zł
 
  ( 20 dni*6zł = 120 zł)
 
 
 Czerwiec - 72 zł
  ( 12 dni*6zł = 72 zł)
Zakończenie roku szkolnego 19 czerwca.

 
Wszystkie  niezbędne informacje  umieszczone są   na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu na stołówkę szkolną.
 
 
 
 
 
 
Opłata za obiady w abonamencie miesięcznym za styczeń 2019r  wynosi 108zł (18dni x 6zł = 108zł)
 
Wpłaty
 
1.      Wpłata gotówką  (stołówka w sklepiku szkolnym).
 
2.      Wpłata w banku (przelewem) na konto *.
 
3.      Wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń stołówki szkolnej, przy wejściu głównym w korytarzu oraz na stronie internetowej szkoły.
 
4.      Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.
 
5.      Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc
 
w następujących terminach:
 
·        wpłaty gotówkowe dokonywane są do 15 dnia  każdego miesiąca,
 
w którym następuje korzystanie z posiłków,
 
·        wpłaty bezgotówkowe dokonywane są do 13 dnia  każdego miesiąca,
 
w którym następuje korzystanie z posiłków,
 
6.      Jeśli terminy wpłat nie będą przestrzegane, dziecko zostanie wypisane z obiadów w następnym miesiącu. W przypadku nieuiszczenia opłaty wydawanie obiadów zostaje wstrzymane.
 
 
* Wpłat można dokonywać przelewem na konto bankowe podane poniżej:
         
              
mBank S.A. 19 1140 2004 0000 3002 7722 0880
 
Odbiorca: MniamArt Marta Lubaszewska
 
 
W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko i klasę ucznia korzystającego z posiłku .
 
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego