Ceny obiadów - Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej

Przejdź do treści

Menu główne:

Ceny obiadów

Stołówka
 
 OBIADY OPŁATA

Październik 2019 – 22 dni - 154 zł
14X - dzień wolny
Listopad 2019 – 19 dni - 133 zł
1 XI, 11XI – dni wolne
Grudzień 2019 – 15 dni – 105 zł
23-31XII - dni wolne
Styczeń 2020 – 19 dni – 133 zł
1,2,3,6 I - dni wolne
Luty 2020 – 10 dni – 70 zł
10-23 II - dni wolne
Marzec 2020 – 22 dni – 154 zł
Kwiecień 2020 – 15 dni – 105 zł
9-14 IV- dni wolne
Maj 2020 – 20 dni – 140 zł
1V – dzień wolny
Czerwiec 2020 – 17 dni – 119 zł
11-12 VI dni wolne

 Opłata za obiady w abonamencie miesięcznym za zupę lub drugie danie wynosi 7zł.
 
 
 
Przy jednorazowym wykupieniu obiadu opłata wynosi:
 
- 7 zł zupa
 
- 8 zł drugie danie
 
Wpłaty
 
1.     Wpłata gotówką  (stołówka w sklepiku szkolnym).
 
2.     Wpłata w banku (przelewem) na konto *.
 
3.     Wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona jest na tablicy ogłoszeń stołówki szkolnej, przy wejściu głównym w korytarzu oraz na stronie internetowej szkoły.
 
4.     Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.
 
5.     Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc
 
w następujących terminach:
 
·        wpłaty gotówkowe dokonywane są do 15 dnia  każdego miesiąca,
 
w którym następuje korzystanie z posiłków,
 
·        wpłaty bezgotówkowe dokonywane są do 13 dnia  każdego miesiąca,
 
w którym następuje korzystanie z posiłków,
 
6.     Jeśli terminy wpłat nie będą przestrzegane, dziecko zostanie wypisane z obiadów w następnym miesiącu. W przypadku nieuiszczenia opłaty wydawanie obiadów zostaje wstrzymane.
 
 
* Wpłat można dokonywać przelewem na konto bankowe podane poniżej:
         
              
mBank S.A. 19 1140 2004 0000 3002 7722 0880
 
Odbiorca: MniamArt Marta Lubaszewska
 
 
W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko i klasę ucznia korzystającego z posiłku .
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego