Ceny obiadów - Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej

Przejdź do treści

Menu główne:

Ceny obiadów

Stołówka
 
 OBIADY OPŁATA


OPŁATA ZA OBIADY  2020/2021
   Wrzesień - 126 zł
( 18 dni*7zł = 126 zł)
  Październik -  147 zł
( 21 dni*7zł = 147 zł)
  Listopad  -  140 zł
( 20 dni*7zł = 140 zł)
 
 
Opłata za obiady w abonamencie miesięcznym za zupę lub drugie danie nie ulega zmianie i wynosi 7zł.
Przy jednorazowym wykupieniu obiadu opłata wynosi:
- 7 zł zupa
- 8 zł drugie danie
Wpłaty
1.     Wpłata w banku (przelewem) na konto *.
2.     Wpłata gotówką  (stołówka w sklepiku szkolnym) w godz.7.45-10.00
3.     Wysokość opłat za obiady za poszczególne miesiące zamieszczona jest na stronie internetowej szkoły oraz na drzwiach stołówki szkolnej.
4.     Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu.
Np.: wrzesień  18dni x7zł =126 zł
5.     Opłaty za posiłki wnosi się w okresach miesięcznych za cały miesiąc
w następujących terminach:
·        wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe dokonywane są do 10 dnia  każdego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków.
Np.: za miesiąc IX do 10 września.
6.     Jeśli terminy wpłat nie będą przestrzegane, dziecko zostanie wypisane z obiadów w następnym miesiącu. W przypadku nieuiszczenia opłaty wydawanie obiadów zostaje wstrzymane.
* Wpłat można dokonywać przelewem na konto bankowe podane poniżej:
   
   
mBank S.A. 19 1140 2004 0000 3002 7722 0880
Odbiorca: MniamArt Marta Lubaszewska
W tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko i klasę ucznia korzystającego z posiłku .
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego