Album o J.H.Dąbrowskim - Szkoła Podstawowa im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Czarnej

Przejdź do treści

Menu główne:

Album o J.H.Dąbrowskim

Konkursy > konkursy 2018/19
Regulamin konkursu na album o gen. J. H. Dąbrowskim

I. CELE KONKURSU:
1. Przybliżenie sylwetki patrona szkoły;
2. Kultywowanie tradycji szkoły;
3. Pobudzenie inwencji twórczej w zakresie wykonywania prac plastycznych;
4. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji plastycznej oraz wrażliwości estetycznej;
5. Rozwijanie umiejętności zdobywania i segregowania  informacji.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Organizatorem konkursu jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czarnej
2. W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy uczniowie klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej w Czarnej oraz klasa 3 gimnazjum.
3. Pracę można wykonać indywidualnie lub w zespołach do 3 osób.
4. Temat pracy: „Patron mojej szkoły – Jan Henryk Dąbrowski”.
5. Forma pracy: album w formacie A4 lub A3 przedstawiający sylwetkę, życie i działalność generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Praca powinna zawierać zarówno informacje w postaci tekstu, jak i materiał ilustracyjny (reprodukcje obrazów, zdjęcia, własne ilustracje). Treść może dotyczyć całego życia bohatera lub skupiać się na wybranym okresie.
6. Praca powinna zawierać bibliografię źródłową – zestaw tytułów książek lub adresów internetowych, z których pochodzą zawarte w albumie informacje i ilustracje.
7. Albumy powinny  być opisane na odwrocie lub na stronie tytułowej drukowanym pismem. Opis powinien zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora (autorów),  klasa.
III. ZASADY I SPOSÓB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH
1. Prace należy składać u wychowawców klas, w bibliotece szkolnej lub sekretariacie w terminie
do 9 kwietnia 2019 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca roku szkolnego 2018/2019


IV. KRYTERIA OCENY
1. Powołane przez Organizatora Jury zapozna się z pracami, dokona ich oceny i wybierze laureatów konkursu.
2. Prace zostaną ocenione według następujących kryteriów:
a) zgodność z tematem;
b) dobór i rzetelność informacji, podanie źródeł;
c) kreatywność twórcza;
d) estetyka wykonania

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zgłoszenie jest jednoznaczne z akceptowaniem warunków regulaminu konkursu.
2. Prace niezgodne z regulaminem  nie będą brane pod uwagę.
3. Regulamin Konkursu jest dostępny na korytarzu szkolnym i na stronie internetowej szkoły

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego